Van 't Hooft & Van Rosmalen Van Susant
pand

Links

Ga eens na wat je nalaat

Een website van de KNB, de vereniging van notarissen, over vragen en antwoorden met betrekking tot wat u nalaat bij overlijden. 
Meer info: www.gaeensnawatjenalaat.nl

Belastingdienst

De website van de belastingdienst met informatie over onder meer inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkbelasting.
Meer info: www.belastingdienst.nl

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft 3 belangrijke taken: voorlichting geven aan (startende) ondernemers, registratie in het Handelsregister en het stimuleren van de regionale economie.
Meer info: www.kvk.nl

Rechtspraak.nl

Rechtspraak.nl is de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via deze site heeft u direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken bevat deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.
Meer info: www.rechtspraak.nl

Goede doelen

De VFI is de brancheorganisatie van landelijk wervende goede doelen met als missie: ‘wij steunen goede doelen bij het verbeteren van de samenleving’.
De VFI telt circa 120 leden. Alle leden van de VFI zijn in Nederland gevestigde goede doelen in bezit van het keurmerk, de verklaring van geen bezwaar of het certificaat voor kleine goede doelen van het CBF. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim 75 procent van de eigen fondsenwerving van de sector. De leden van de VFI zijn op allerlei terreinen actief. Van welzijn en gezondheid tot internationale hulp, van cultuur en natuur tot dierenbelangen.
Meer info: www.goededoelen.nl

Overlijden

Het overlijden van uw partner, kind of familielid is ingrijpend. Of dat nu in Nederland of in het buitenland gebeurt. In deze moeilijke tijd moet u vaak veel regelen, ook met de overheid. Deze website geeft informatie over wat u moet regelen als een dierbare is overleden.
Meer info: www.rijksoverheid.nl

spacer
plusje


disclaimer | algemene voorwaarden | © copyright Van ‘t Hooft & Van Rosmalen Notarissen 2013